Interesselijst / reserveren van een pup

Zoals U bij “Nieuws “op onze site heeft kunnen lezen, verwachten we pups.

Deze pups mogen medio mei/juni 2022 het nest gaan verlaten.

 

meld U alleen aan als U zeker bent van dit ras

en U in mei/juni genoeg tijd heeft een pup op te voeden bij U in huis.

De pups  zijn met stamboom, dna , chip en paspoort.

De aankoop koste van de pup bedragen 1450,00 euro

VANDAAG 20 APRIL 2022 HEBBEN WE DE WACHTLIJST 

GESLOTEN.  WE HEBBEN VOOR DE PUPS DIE NU GEBOREN ZIJN

ERG VEEL AANMELDINGEN. ( WIJ MOETEN DEZE MENSEN NOG GAAN BERICHTEN

VOOR HET MAKEN VAN AFSPRAKEN. HET GAAT GOED MET DE PUPS)